კატალოგი

ბათუმში მიწოდება – 5 ლარი

შეკვეთილი ნივთის საფასურის გადახდა თუ მოხდება 15.00 საათამდე, მიწოდება განხორციელდება იმავე დღეს 18.00 საათიდან 20.00 საათამდე.

შეკვეთილი ნივთის საფასურის გადახდა თუ მოხდება 15.00 საათის შემდეგ, მიწოდება განხორციელდება მეორე დღის 11.00 საათიდან 13.00 საათამდე ან 18.00 საათიდან 20.00 საათამდე.

შეკვეთილი ნივთის საფასურის გადახდა თუ მოხდება შაბათს 3 საათის შემდეგ ან კვირას, მიწოდებული იქნება ორშაბათს.

 

საქართველოს ცენტრალურ ქალაქებში მიტანა – 10 ლარი

საქართველოს ცენტრალური ქალაქები: თბილისი, ქუთაისი, ფოთი, ზუგდიდი, რუსთავი

შეკვეთილი ნივთის საფასურის გადახდა თუ მოხდება 14.00 საათამდე, გაიგზავნება იმავე დღეს და გადაეცემა მეორე დღეს. ზოგიერთ შემთხვევაში, მძიმე დატვირთვის გამო (არდადეგები, ეპიდემია და ა.შ.), მიწოდებამ შეიძლება 2-3 დღე დაიგვიანოს.

14.00 საათის შემდეგ განთავსებული და გადახდილი შეკვეთები გაიგზავნება მეორე დღეს.

შეკვეთილი ნივთის საფასურის გადახდა თუ მოხდება შაბათს ან კვირას, დამუშავებული იქნება ორშაბათს.

მაგალითი: თქვენ შეუკვეთეთ ვებგვერდზე და გადაიხადეთ ამ ნივთის საფასური 1 ივნისს 14.00 საათამდე. თქვენი შეკვეთა 2-3 ივნისს ჩამოვა. თუ შეკვეთა შესრულებულია 2 საათის შემდეგ, თქვენ მიიღებთ მას 3-4 ივნისს.

 

მიტანა საქართველოს სხვა ქალაქებში – 15 ლარი

მიწოდება მთელ საქართველოში (ცენტრალური ქალაქების გარდა) 3-5 დღეს მოითხოვს. იშვიათ შემთხვევებში, მძიმე დატვირთვების გამო (არდადეგები, ეპიდემია და ა.შ.) მიწოდებამ შეიძლება 6 დღე დააგვიანოს. 14.00 საათამდე განთავსებული და გადახდილი შეკვეთები გაიგზავნება იმავე დღეს, 14.00 საათის შემდეგ – მეორე დღეს.

შეკვეთებს, რომლებიც გადახდილია შაბათს ან კვირას, დამუშავდება და გაიგზავნება ორშაბათს.